Vil du vite om du har hatt covid-19 eller om vaksinen har gitt effekt?

Illustrasjonsbilde av kvinne

Visste du at du kan bruke antistoff-testen fra Bodymarkers/Vitas for å se om du har fått forventet effekt av korona-vaksinen? Eller sjekke om du allerede har vært smittet med covid-19 på naturlig måte? Prøven tas enkelt hjemme. Svaret får du raskt og trygt via en nettportal. Les mer om hvordan vår kvalitetssikrede antistoff-test fungerer.

 

Antistoff-testen fra Bodymarkers/Vitas Analytical Services kan enkelt og trygt måle antistoff-nivået i blodet ditt både før og etter vaksinering mot koronaviruset (ved hjelp av to separate målinger). På den måten kan du få vite om du allerede har vært smittet med viruset på naturlig måte før vaksinering, og om du har opparbeidet deg en forventet grad av beskyttelse (dvs. om du har tilstrekkelige mengder antistoff i blodet) etter vaksinering. Du kan selvsagt også velge å bare ta én av testene, avhengig av hva du ønsker å finne ut.

Men hva er det vi egentlig måler ved hjelp av en antistoff-test mot covid-19?

Måling av antistoff ved covid-19

Spike 1 er et overflateprotein (også kalt piggprotein) på SARS-CoV-2-viruset, eller «koronaviruset». Du har sikkert sett det på bilder og andre modeller i media, der det stikker ut fra overflaten på viruset og danner en såkalt «krans» eller «pigger». Dette er ett av proteinene vårt immunforsvar lager antistoffene immunglobulin G (IgG) mot. Har du høye verdier av IgG i blodet, tyder det på at du har vært gjennom en koronainfeksjon. Derfor måler vår antistoff-test nettopp nivået av antistoffet immunglobulin G (IgG) i blodet ditt. Grunnen til at vi måler kun IgG-antistoffet, er at det holder seg stabilt over lengre tid enn andre immunglobuliner som IgA og IgM.

Spike 1-proteinet er faktisk unikt for SARS-CoV-2-viruset og helt nødvendig for at covid-19-viruset kan binde seg til våre celler. Her tas det opp, reproduseres i store mengder og skilles ut slik at man får spredning til større deler av kroppen. En blokkering av dette proteinet vil hindre at våre celler blir infisert. Når man er smittet av virus, tar det omtrent 10 dager før man har utviklet IgG-antistoff mot spike 1-proteinet.

Merk:
De fleste studier tyder på at dersom man har hatt alvorlig covid-19 sykdom, eller er vaksinert, får man et høyere nivå av antistoff i blodet enn om man bare har hatt lette eller ingen tegn på sykdom etter infeksjon.  

Illustrasjonsbilde av kvinne

De vaksinene som er aktuelle for de fleste av oss i den vestlige verden, er rettet mot spike 1-proteinet på koronavirusets overflate. Det er dette proteinet vårt immunforsvar lager antistoff mot.

Hvordan fungerer vaksiner mot covid-19?

De vaksinene som er aktuelle for de fleste av oss i den vestlige verden, er rettet mot nettopp spike 1-proteinet. Dette proteinet binder seg til overflaten på våre celler ved reseptoren som kalles angiotensin converting enzyme 2 (ACE2). Dersom spike 1-proteinet blir hemmet av antistoff vi har bygget oss opp etter vaksinering, samt av våre hvite blodceller, kan ikke SARS-CoV-2-viruset tas opp i cellene og forårsake sykdom i kroppen vår.

Høye antistoff-nivåer etter naturlig smitte og vaksinering

Hvor lenge holder antistoff-nivået seg høyt etter covid-19-infeksjon eller vaksinering? En studie fra USA viser at antistoff mot spike 1-proteinet var relativt stabilt i vel 6 måneder, på samme måte som ulike typer hvite blodlegemer med evne til å kjenne igjen spike 1-proteinet. Man har imidlertid resultater fra omtrent 10 måneder etter naturlig infeksjon, som tyder på at de som har hatt lite plager av sykdommen får noe raskere fall av antistoff mot spike 1-proteinet enn de som har hatt store plager. Vi vet imidlertid ikke om det betyr at man har svekket immunitet (mindre motstandskraft) mot SARS-CoV-2-viruset.

De tidlige resultatene fra vaksinering to ganger med 3 ukers mellomrom, tyder på at man får relativt høye nivåer av antistoff. Sannsynligvis vil dette gi immunitet mot virus i flere år, men dette vet vi ikke før det har gått lengre tid etter vaksinering.

Hvem får korona-vaksinen og når?

Det er bestemt at gamle og syke skal komme først i køen for vaksinering mot covid-19. I tillegg skal personer som er smitteutsatt i helsevesenet få tilbud om vaksine. Hver enkelt person vil få beskjed via e-post eller SMS om når og hvor man kan vaksineres. Det ser nå ut til at tilgangen på vaksine er den faktoren som er mest avgjørende for hvor raskt ulike grupper kan vaksineres. Vaksinen vil være gratis for alle i Norge.

Illustrasjonsbilde av eldre par

Antistoff-testen fra Bodymarkers/Vitas kan enkelt avdekke om du har vært smittet med koronaviruset – før vaksinering, og om du har opparbeidet deg en forventet grad av beskyttelse etter vaksinering.

Oppsummering: Hvorfor teste antistoff før og etter vaksinering? 

  • Både vaksinering og naturlig infeksjon med covid-19-virus gir dannelse av antistoff mot spike 1-proteinet som kan påvise i blodet.
  • Du kan enkelt ta blodprøven for antistoff-testen fra Bodymarkers/Vitas hjemme, ved et stikk i fingeren. Bloddråpen dryppes på medfølgende blodprøvekort. Prøven sendes via posten, og Vitas måler antistoff-nivået i blodet ditt.
  • Det er mulig å teste seg både før og etter vaksinering (to separate målinger/tester). Slik at du kan se om det har blitt en økning i antistoff-nivået, og du kan sjekke hvor lenge nivået er høyt ved å ta flere prøver senere, f eks. hvert halvår.
  • Ved første test kan man ha nytte av å se om man allerede har vært smittet med viruset på naturlig måte.
  • Ved andre test kan man se om man har fått forventet effekt av vaksinen.

 

Kilder/videre lesing: