Tilbake til FAQ-listen

Når dannes antistoff etter en infeksjon, og hvor lenge det holder seg?

Sist oppdatert: 12 nov 2020

Etter at man er infisert med SARS-CoV-2 virus vil kroppens immunceller oppfatte at det er kommet fremmede proteiner inn i kroppen. Det fører til spesifikk dannelse av to hovedtyper av hvite blodlegemer; den ene danner antistoffer (3 typer immunglobuliner = Ig; IgA, IgM og IgG); den andre typen hvite blodlegemer er T celler som direkte kan ta opp og uskadeliggjøre infiserte celler og fremmede proteiner. Det spesielle er at når kroppen har “ ett» fremmede proteiner så husker immuncellene dem og vil senere reagere raskere og sterkere ved ny smitte.

De antistoffene vi måler er IgG som begynner å komme til syne i blodet noen dager etter smitte, men som først etter 10 dager vil finnes hos mer enn 95 % av alle som er smittet. Det vanlige er at IgG nivået i blodet ved virusinfeksjoner øker i noen uker etter infeksjon, for deretter å flate ut og etter hvert langsomt vise lavere nivå i blodet etter et varierende antall måneder.

Vi har begrenset erfaring med SARS-CoV-2 infeksjoner fordi vi har kunnskap bare tilbake i 8-9 måneder, men vi vet at det vil være antistoff i blodet hos mange som har vært smittet i en god del måneder. Det er imidlertid betydelige individuelle forskjeller idet noen holder seg høyt lenge, mens andre faller relativt raskt (i løpet av 3-4 måneder).

Tilbake til FAQ-listen