Tilbake til FAQ-listen

Hvorfor er barn mindre utsatt for å bli syke av covid-19 sykdommen?

Sist oppdatert: 12 nov 2020

Vi kan ikke svare sikkert på hvorfor det er færre barn som blir smittet og hvorfor de synes å klare seg bedre enn voksne og eldre når de er smittet. Det er mulig at barn har færre ACE2 reseptorer på overflaten av sine celler, derved blir det færre virus som kan binde seg til f eks lungeceller, og derved gi mindre grad av infeksjon. Det har også vært spekulert i at kroppens forsvarssystem reagerer mer optimalt hos barn enn hos voksne, og særlig eldre.

Tilbake til FAQ-listen