Tilbake til FAQ-listen

Hvordan påvises smitte med SARS-CoV-2?

Sist oppdatert: 12 nov 2020

Virus påvises i hals/nese slim med en såkalt molekylær biologisk metode som kjenner igjen en karakteristisk rekkefølge (sekvens) på byggesteinene (basene) i arvestoffet til virus. Denne metoden kalles PCR (polymerase chain reaction) og går ut på at man bruker en komplementær sekvens til den spesifikke virussekvensen og lager mange kopier av den slik at man basert på meget lite prøvemateriale kan registrere SARS-CoV-2 virus. Virus kan påvises i ca. 3 uker fra man er smittet. Deretter forsvinner virus fra luftveiene.

Tilbake til FAQ-listen