Tilbake til FAQ-listen

Hvordan påvises antistoff mot SARS-CoV-2?

Sist oppdatert: 12 nov 2020

Det gjøres ved at man benytter et kjent antigen fra virus (f eks Spike 1 (S1) proteinet på overflaten som binder seg til vertens (pasientens) celleoverflate. Metoden som benyttes kalles ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay), og går ut på at antigenet fra virus binder seg spesifikt til antistoffet i blodet mot S1 proteinet fra SARS-CoV-2. 

Tilbake til FAQ-listen