Tilbake til FAQ-listen

Hvordan kan man behandle dem som er alvorlig syke pga. Covid-19?

Sist oppdatert: 12 nov 2020

Det finnes ingen vel dokumenterte medisiner som kan behandle covid-19 infeksjon direkte, men ved plager fra luftveiene kan det være aktuelt å gi oksygen, og ved alvorlige pusteproblemer eventuelt benytte respirator (pustemaskin). Respiratorbehandling krever ofte at man legger pasienten i narkose og bruker overtrykk til å presse luft inn i lungene. 

Ved plager fra hjerte, tarm, nyrer eller hjerne må man gi symptomatisk behandling tilpasset den enkeltes situasjon. 

Dessuten kan man gi serum eller plasma fra personer som har utviklet antistoff mot en tidligere covid-19 infeksjon. Det gir en passiv immunitet som kan dempe spredningen av virus. 

I tillegg prøves det ut en rekke medikamenter som har hatt en viss effekt ved andre infeksjoner som malaria (kloroquin og hydroksykloroquin) og ebola (remdevisir). De første resultatene er kommet, og viser at kloroquin og hydroksykloroquin sannsynligvis ikke virker gunstig på covid-19 infeksjon, og gir økt risiko for uregelmessig hjerteaksjon (arytmier) med økt dødelighet (Mehra et al. The Lancet https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)31180-6

To preliminære studier med remdesivir er nylig publisert. En viser moderat gunstig effekt på de pasientene som er middels hardt rammet av covid-19 infeksjon (Beigel et al. NEJM May 22, 2020 DOI: 10.1056/NEJMoa2007764), mens den andre ikke er konklusiv (Goldman et al. NEJM May 22, 2020 DOI: 10.1056/NEJMoa2015301).

Tilbake til FAQ-listen