Tilbake til FAQ-listen

Hvordan infiserer SARS-CoV-2 kroppen?

Sist oppdatert: 12 nov 2020

Virus kommer inn i kroppen ved direkte overføring via overplater, kroppsdeler, dråper fra spytt, hosting og nysing. SARS-CoV-2 virus fester seg spesielt lett på overflaten av celler i luftveiene som nese, hals og lunger.

Forløpet av en virusinfeksjon er som beskrevet nedenfor og på figuren.

  1. Binding til celleoverflaten
  2. Frigjøring av arvestoffet (RNA)
  3. Inkorporering av RNA i vertscellens arvestoff
  4. RNA fra virus reproduseres og det dannes nye viruspartikler
  5. Frigjøring av ny de nydannede viruspartiklene
Hvordan infiserer SARS-CoV-2 kroppen? 1

Figur. Virus binder seg, frigjør arvestoff (RNA), inkorporeres i kjernen til vertscellen, virus RNA reproduseres, og nydannede viruspartikler slipper ut av cellen og kan spre seg i kroppen. https://no.euroclinix.net/

Tilbake til FAQ-listen