Tilbake til FAQ-listen

Hvordan har tidligere koronainfeksjoner vært?

Sist oppdatert: 12 nov 2020

Mellom 1960-årene og 2005 ble det beskrevet 4 typer koronavirus (229E, NL63, OC43 og HKU1) som alle ga lettere forkjølelsesplager og ingen rapporterte dødsfall. Den første alvorlige koronainfeksjonen ble beskrevet i 2002 i Kina, sannsynligvis også overført fra flaggermus. Dette viruset ble kalt SARS-CoV-1 (forkortelse for Severe Acute Respiratory Syndrome-CoronaVirus-1) det smittet til mange land og vel 8000 ble påvist smittet med 774 døde som var smittet. Den andre alvorlige koronasykdommen startet i Saudi-Arabia i 2012 først og fremst blant kameldrivere. Ca. 2500 ble påvist smittet med 858 dødsfall blant smittede. Dette viruset fikk betegnelsen MERS (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV. SARS-CoV-1 og MERS var altså relativt lite smittsomme, men de som først ble smittet hadde en meget høy dødelighet. 

Det sist beskrevne koronaviruset SARS-CoV-2 har vært mest smittsomt av alle og har per 23.05.2020 smittet mer enn 5.2 millioner mennesker og ca. 340 000 har dødd smittet med SARS-CoV-2. Dette viruset er antakelig det mest smittsomme av de 7 koronavirusene, og det har forårsaket svært mange dødsfall i nesten alle verdens land.

Hvordan har tidligere koronainfeksjoner vært? 1

Docea et al. A new threat from an old enemy: Re-emergence of coronavirus. Int J Mol Med 2020, 45, 1631–43

Tilbake til FAQ-listen