Tilbake til FAQ-listen

Hvordan er SARS-CoV-2 bygget opp?

Sist oppdatert: 12 nov 2020

Det er runde partikler 50-200 nanometer (10-9 m) i diameter med en membran som består av fett, proteiner og noen sukkerarter som kler en pakke med arvestoffet RNA (figur nedenfor). Det synes å være 11 proteiner som lages fra arvestoffet i SARS-CoV-2 viruset. Spike proteinet som lager corona effekten (kransen) binder seg til et mottakerprotein (reseptor) på overflaten av celler blant annet i lungene, tarmen, hjertet og nyrene. Denne reseptoren kalles ACE2 (angiotensin converting enzyme 2), og hemmes av visse blodtrykksmedisiner. Noen av proteinene i virus omgir også arvestoffet inne i viruspartiklene og kalles ofte nukleokapsid.

Hvordan er SARS-CoV-2 bygget opp? 1

Tilbake til FAQ-listen