Tilbake til FAQ-listen

Hvilken betydning har antistoff for immunitet mot covid-19?

Sist oppdatert: 12 nov 2020

Ut fra tidligere erfaring med tidligere utbrudd av andre korona infeksjoner er det sannsynlig at antistoff mot SARS-CoV-2 virus vil gi delvis eller fullstendig immunitet (beskyttelse) mot nye covid-19 sykdom. Det finnes noen forsøk på mus og aper som støtter dette spesifikt når det gjelder SARS-CoV-2, men det har inntil nylig ikke vært studier på mennesker.

Av 120 fiskere på en fiskebåt i Seattle hadde tre personer antistoff mot covid-19 før de reiste ut på fiske. Ingen andre hadde antistoff mot covid-19, og ingen av de 120 fiskerne hadde påviselig SARS-CoV-2 virus før de la ut på fiske. Under fisket ble 85 % av fiskerne likevel smittet og fikk påvist SARS-CoV-2 virus, men de tre personene som hadde påvist antistoff før de la ut til sjøs ble ikke smittet. Dette er den første studien som viser at det er overveiende sannsynlig at påvist antistoff mot SARS-CoV-2 vil gi delvis eller full beskyttelse mot ny infeksjon hos menneske. Det gir også godt håp om at man vil få beskyttelse ved godt utprøvde vaksiner i fremtiden.

Tilbake til FAQ-listen