Tilbake til FAQ-listen

Hvilke faser er det i utvikling av vaksiner?

Sist oppdatert: 12 nov 2020

Fase I Sikkerhet – vanligvis uker/måneder

Fase I er første utprøving oftest på et lite antall friske, frivillige, unge voksne. Hensikten er å undersøke hvor godt midlet tolereres, og hvordan det omsettes (tas opp, nedbrytes og utskilles).

 

Fase II Immunrespons og dose – vanligvis uker/måneder

Gjøres på begrenset antall personer for å vurdere immunrespons uten plagsomme bivirkninger.  

 

Fase III Effekt på store grupper – vanligvis måneder/år

Her undersøkes hvor godt vaksinen beskytter mot sykdom, og det inkluderes ofte mer enn 10 000 personer. Hovedpoenget er å vurdere hvor effektivt vaksinen beskytter mot covid-19 sykdom, og hvilke bivirkninger som kan opptre.

 

Videre lesing

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/utvikling-av-covid-19-vaksine/

https://cepi.net/ (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations)

 

06.09.2020 CA Drevon

Tilbake til FAQ-listen