Tilbake til FAQ-listen

Hvem er mest utsatt for å bli alvorlig syk av Covid-19?

Sist oppdatert: 12 nov 2020

Eldre mennesker med andre sykdommer som hjertesvikt, kronisk lungesykdom (KOLS = kronisk obstruktiv lungesykdom), høyt blodtrykk, diabetes og fedme er mest utsatt. Likevel er det viktig å huske på at det også forekommer at unge uten andre risikofaktorer også kan bli alvorlig syke.

Tilbake til FAQ-listen