Tilbake til FAQ-listen

Hva vet vi om Vaksine mot covid-19 sykdommen?

Sist oppdatert: 16 sep 2020

Bakgrunn

SARS-CoV-2 viruset har smittet mer enn 26 millioner mennesker i de aller fleste land, og mer enn 876 000 mennesker er døde etter at de har fått påvist virus i kroppen frem til 5/9-2020. Det betyr at viruset er meget smittsomt og for mange mennesker er det meget farlig å bli smittet.

 

En del studier tyder på at barn, unge og friske voksne får lette plager og har liten dødelighet, mens gamle og mennesker med andre sykdommer er mye mer utsatt for å bli alvorlig syke ved smitte.

 

Ingen effektiv behandling

Sykdommen har vært kjent siden januar 2020, og ennå er det ikke

funnet noen effektive medisiner mot covid-19 sykdommen. I tillegg til å holde seg smittefri er antakelig gjennomgått infeksjon eller vaksinering den beste måten å få kontroll med covid-19 pandemien. 

 

Vaksiner

Derfor har mange institusjoner og legemiddelselskaper satset hardt på å utvikle effektive vaksiner mot sykdommen. Det er mer enn 200 vaksinekandidater på ulike stadier av utprøving til en trygg og effektiv vaksine slik det er vist på .

 

En artikkel i det meget pålitelige tidsskriftet New England Journal of Medicine 26 august 2020 gis det en oversikt over hvordan noen land og institusjoner samarbeider for å ferdigstille covid-19 vaksinene raskest mulig, med utprøving av effekt og bivirkninger i fase III (se egen beskrivelse av fasene i vaksine utvikling) fra juli til november i 2020. Dessuten ble det valgt 8 ulike kandidater blant de mest lovende vaksinene basert på 8 ulike produsenter og fire ulike biologiske prinsipper. Dessuten skal vaksinene kunne produseres i mange millioner når de er ferdig utviklet i løpet av første halvår 2021.

 

En av dem som er kommet lengst

Moderna er et biotek selskap i USA som har satset på å utvikle en vaksine mot covid-19 som benytter seg av mRNA (budbringer RNA) for den genetiske koden av ett av de viktige proteinene i SARS-CoV-2 viruset. De benytter kroppens egne celler til å lage det proteinet som det skal lages antistoff mot, istedenfor å gi selve virusproteinet direkte. En av de viktige fordelene med denne mRNA vaksinen er at de kan lages meget raskt i store mengder i laboratoriet uten dyrking av virus. 

 

Moderna og deres samarbeidspartnere er nå i fase III med testing av vaksinen blant 30 000 til 50 000 personer i ulike befolkningsgrupper. Håpet er at man skal ha en vaksine klar til bruk i løpet av første halvår av 2021.

 

Hvem får vaksinen først

Den første tiden etter at vaksinen er utviklet, testet og produsert, vil vaksineringen prioriteres til helsepersonell og visse risikogrupper. Norge forhandler om å sikre muligheten for kjøp av vaksine til den norske befolkningen, og for rettferdig fordeling av vaksine til lav- og mellom-inntekts land. 

 

Videre lesing

https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/

https://airtable.com/shrSAi6t5WFwqo3GM/tblEzPQS5fnc0FHYR/viwDBH7b6FjmIBX5x?blocks=bipZFzhJ7wHPv7x9z

Slaoui M, Hepburn M. Developing safe and effective covid vaccines — Operation Warp Speed’s strategy and approach. N Engl J Med 2020, DOI: 10.1056/NEJMp2027405

Jackson LA et al. An mRNA vaccine against SARS-CoV-2 — preliminary report. N Engl J Med 2020, DOI: 10.1056/NEJMoa2022483.

https://www.modernatx.com/modernas-work-potential-vaccine-against-covid-19

06.09.2020 CA drevon

Tilbake til FAQ-listen