Tilbake til FAQ-listen

Hva kan man gjøre for å forebygge Covid-19?

Sist oppdatert: 12 nov 2020

Det viktigste er vanlig, gammeldags hygiene. God og hyppig håndvask med såpe og vann eller 70% spritløsninger er antakelig det aller viktigste. Host i armkroken eller lommetørkle, hold avstand, hils og vis respekt uten berøring, unngå mest mulig berøring av eget ansikt med hendene, pass spesielt på risikoindivider, og vær hjemme ved luftveisinfeksjoner.

Tilbake til FAQ-listen