Tilbake til FAQ-listen

Hva er SARS-CoV-2?

Sist oppdatert: 12 nov 2020

Det er betegnelsen på det sist beskrevne corona viruset. SARS er forkortelsen for Severe Acute Respiratory Syndrome (alvorlig akutt respirasjonssyndrom). CoV-2 står for corona virus 2, mens CoV-1 er betegnelsen på SARS viruset som først ble beskrevet i 2002 med lignende sykdomsforløp som for covid-19.

Tilbake til FAQ-listen