Tilbake til FAQ-listen

Hva er korona virus?

Sist oppdatert: 12 nov 2020

Det er en gruppe virus med S proteiner på overflaten. Disse proteinene fungerer som et bindingspunkt til f eks normale humane celler. Alle typer koronavirus bruker RNA (ribonucleic acid) som arvestoff. Det er 7 undergrupper av korona virus som kan smitte mennesker (se tabellen nedenfor), og de første ble allerede beskrevet på 1960-tallet. Tre av koronavirusene gir alvorlig sykdom hos mennesker; SARS-CoV-1, MERS (Middle East Respiratory Syndrome) og SARS-CoV-2, mens de fire andre coronavirusene bare gir lettere forkjølelsesplager. 

 

Oversikt over de 7 humane koronavirusene (HCoV) som er kjent

Hva er korona virus? 1

Tilbake til FAQ-listen