Tilbake til FAQ-listen

Hva er et virus?

Sist oppdatert: 12 nov 2020

Ulike typer virus har noen felles trekk. De er ikke levende mikroorganismer, men er helt avhengig av andre levende celler for å kunne reproduseres.  De inneholder arvestoff som enten er DNA (deoksyribonukleinsyre) eller RNA (ribonukleinsyre). I tillegg har alle typer virus en kappe av protein som omgir og beskytter arvestoffet (nukleokapsid). Det er oftest noen få proteiner i et virus som også kan bidra med binding til vertscellen, og fungere som hjelpestoff for å få virus arvestoff koblet inn i vertscellens arvestoff slik at viruset formerer seg og kan spre seg i vertsorganismen. Mange typer virus har også en fettmembran (bilayer = dobbelt lag av fosfolipider) som kommer fra de cellene som virus formerer seg i. 

Tilbake til FAQ-listen