COVID-19 IgG antistoff test

Som vist på NRKs nettsider

Dette er en DBS test fra Vitas Analytical Services. Bruk denne testen til å finne ut om du har antistoffer for coronavirus. Covid-19 etterlater seg et “biologisk spor” i form av et antistoff laget av immunforsvaret for å forsvare seg mot viruset. Omtrent 7 dager inn i sykdomsforløpet starter kroppen å produsere dette antistoffet. Måling av antistoffet i blodet gjøres ved å bruke en ELISA-teknikk (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay).

Antigenene for analysen vår er levert av en stor europeisk leverandør av laboratorie-diagnostika og er godkjent av FDA (Food and Drug Administration) i USA.