Om testen

Om testen

Anerkjent metode

Vitas er de eneste i Norge som bruker metoden med tørkede blodflekker (DBS) for å finne Covid-19-antistoffer. I en vanlig blodprøve skiller man ut det røde hemoglobinet og tar prøven fra blodplasma. Rødfargen i tørkede blodflekker forstyrrer de vanlige målingene og krever spesielle teknikker.
Covid-19-infeksjonen etterlater seg et “biologisk spor” i form av antistoff som forsvar mot viruset. Omtrent 7 dager inn i sykdomsforløpet starter kroppen å produsere antistoff. Prøven kan tas ca. 14 dager etter at infeksjonen startet. Måling av antistoff i blodet gjøres ved å bruke en teknikk som heter ELISA-teknikk (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Antigenene som gjenkjenner antistoffene mot virus i analysen, er levert av en stor europeisk produsent av laboratoriekjemikalier (Euroimmun). Analysen er godkjent av Food and Drug Administration (FDA) i USA.

Prøven sendes direkte til laboratoriet Vitas As i forskningsparken for analysering samme dag eller senest påfølgende dag.

Hva måler testen?

Viser resultatet at du har antistoffer mot covid-19 kan dette bety at du er helt eller delvis beskyttet mot SARS-CoV-2 virus smitte.
Prøven er for deg som mistenker å ha vært smittet, har vært smittet eller som har tatt vaksinen. Det er usikkert hvor lenge du har antistoffer mot covid-19, men mye tyder på at det er opptil 6 måneder og kanskje mer.

Antistoffnivået er summen av tidligere sykdommer og vaksiner.


Testen er svært pålitelig og (>94% sensitivitet and 99.9 % spesifisitet).

 

Hvordan ta testen

Ved å ta testen får du vite om du har antistoff mot SAARS-CoV-2-viruset. Prøvetakingen kan gjøres enkelt og når som helst i løpet av døgnet med et lite stikk i fingeren. Drypp blodet på et spesielt filter papir, legg i konvolutten og send til laboratoriet for analyse. Ved bruk av ditt id-nummer, som står på blodprøvekortet, kan du sjekke resultatet på våre nettsider. Utfyllende brukerveiledning følger med testen.

Bloddraape Blodprøve Blodprøvekort Prøve_pose

Medisinsk ansvarlig

Ledende medisinsk ekspertise i Norge

CADpicture70

Professor i medisin ved Universitetet i Oslo, Christian A. Drevon er med gründer i laboratoriet Vitas og medisinsk ansvarlig for Bodymarkers analyse.

Drevon har publisert mer enn 370 internasjonale medisinske forskningsartikler og nesten like mange på norsk. Han har veiledet en generasjon med master- og doktorgradsstudenter.

I sin forskning har Christian Drevon vært opptatt av å gjøre tester og analyser for å forstå hvilke underliggende mekanismer som styrer kroppens funksjoner. Da han startet med dette arbeidet på 70-tallet, var testkapasiteten i Norge ikke godt nok utviklet til å gi svar på de spørsmål som forskerne hadde. Etter å ha leid kapasitet fra Universitetet i Oslo noen år, etablerte de eget laboratorium. I 1994 startet Drevon Vitas sammen med Professor Rune Blomhoff og Dr. Thomas Gundersen.

 Image 1 

Om analysen

Alle tester vil bli analysert av Vitas Analytical Services

Vitas er et velrenommert analyseselskap i Forskningsparken i Oslo. Vitas har i mer enn 25 år forsynt norske og utenlandske sykehus, universiteter, biotech- og legemiddelselskaper med avanserte analysetjenester. Vitas utførte i mange år blodanalyser for primærhelsetjenesten i Norge, men har i de siste årene spesialisert seg på analyse av biomarkører i tørkede blodflekker DBS og mottar i dag nær 20 000 slike prøver hver måned fra hele verden (www.vitas.no).