Om Bodymarkers

Bodymarkers ble grunnlagt i Sverige i 2015 med misjon om å gjøre informasjon om innsiden av kroppen vår tilgjengelig for alle. Teknologien som Bodymarkers benytter vil ikke bare gjøre datainnsamling og analyse billigere og mer tilgjengelig, men det vil også gi brukere mulighet til å overvåke sine egne biomarkører.

Vår visjon - Blodet har viktig informasjon

I en bloddråpe finnes det viktig informasjon om din helse. Bodymarkers skal gjøre den informasjonen tilgjengelig for deg via enkel prøveinnsamling, avanserte analyser og resultat-presentasjon via internett. Vi begynner med måling av antistoff mot covid-19. I dag må de fleste via lege for å ta blodprøver. I tillegg kreves det mye av helsevesenet for å gi deg et prøvesvar; potensialet for å øke kunnskapen om din egen helse blir ofte ikke utnyttet. I mange tilfeller analyseres ikke blodprøver før legen vil sjekke om du er alvorlig syk. Bodymarkers ønsker å gjøre noe med dette uten å bruke ressursene til helsevesenet.

Covid-19 epidemien har skapt et stort behov for blodtesting. Bodymarkers hjelper til med dette

Fram til en vaksine er klar vil en test for antistoff etter covid-19-infeksjon være av stor betydning for enkeltpersoner, bedrifter og samfunnet som helhet. Ved å måle nivået av antistoff mot SARS-CoV-2 virus får du vite om du har hatt covid-19 infeksjon, og derved om du kan være helt eller delvis immun mot nye infeksjoner. Bodymarkers vil fokusere på effektiv og treffsikker testing av blodet. Vi skal gjøre det i stor skala for å gi svar til dem som trenger det.

Bodymarkers vil gjøre blodtesting til “allemannseie”

Legevitenskapen har forsket fram mange markører i blodet. Dette er stoffer som sier noe om helsen. Fordelen er at man kan ta en enkel blodprøve selv med kun et stikk i fingeren. Når alt som kreves er en dråpe blod uten at helsevesenets ressurser må involveres, kan man teste ofte og mer. Ikke bare alvorlige livstruende symptomer, men markører det lønner seg å følge over tid, for eksempel nivået av D-vitamin og kolesterol.

Bodymarkers legger til rette

Laboratorier som analyserer blod har ikke kapasitet til å drive med klientbehandling, innsamling av tester og distribusjon av prøvesvar. Det er Bodymarkers jobb. Vi leverer et prøvesett som tar imot de to bloddråpene du gir. Disse sendes til laboratoriet. Prøvesvaret lastes opp i vår nettportal hvor du kan lese resultatet og holde oversikt selv.