Om Bodymarkers

Bodymarkers ble grunnlagt i Sverige i 2015 med misjon om å gjøre informasjon om innsiden av kroppen vår tilgjengelig for alle. Teknologien som Bodymarkers benytter vil ikke bare gjøre datainnsamling og analyse billigere og mer tilgjengelig, men det vil også gi brukere mulighet til å overvåke sine egne biomarkører.

 

I 2020 ble varemerket Bodymarkers kjøpt opp av det norske selskapet Bioconnect AS, som tilbyr naturlige, forskningsbaserte og høykvalitets ingredienser til helsekostindustrien i europa.

 

Bioconnect kjøpte Bodymarkers fordi de ønsker å tilby riktig tilskudd av vitaminer og mineraler til sine kunder, ved å måle deres biomarkører.

 

 

Blodet har informasjon

I en enkelt bloddråpe finnes det viktig informasjon om din helse. Bodymarkers skal gjøre den tilgjengelig for deg via Internett. Vi begynner med måling av antistoff mot covid-19. 

 

I dag må de fleste gå via en lege for å ta blodprøver. I tillegg kreves det mye av helsevesenet å gi deg et prøvesvar og potensialet for å øke kunnskapen om din egen kropp blir ofte ikke utnyttet. Mange blodprøver blir ikke tatt før legen vil sjekke om noe er galt. Bodymarkers ønsker å gjøre noe med dette uten å bruke ressursene til helsevesenet.

 

Covid-19 skaper et stort behov for blodtesting - Bodymarkers hjelper til med dette 

Fram til en vaksine er klar vil en test for antistoff mot covid-19 være av enorm betydning for både enkeltpersoner, bedrifter og samfunnet som helhet. Tilstedeværelse av antistoff betyr at du kan være tryggere. For å avhjelpe det store behovet, fokuserer Bodymarkers på å bygge et system for effektiv og treffsikker testing. Vi skal gjøre det i stor skala for å gi svar til dem som trenger det. 

 

Bodymarkers vil gjøre blodtesting til “allemannseie”

Legevitenskapen har forsket fram en mengde såkalte “markører” i blodet. Dette er stoffer som  sier noe om helsen. Fordeler er at man kan ta en en enkel blodprøve selv med kun et fingerprikk. Men enda viktigere - når alt som kreves er en dråpe blod uten at helsevesenets ressurser må involveres, kan man teste ofte og mer. Ikke bare alvorlige livstruende symptomer, men markører som det lønner seg å følge over tid. Det kan være så enkelt som å sjekke nivået av D-vitamin eller blodsukkeret. 

 

Bodymarkers legger til rette

Laboratoriene som analyserer blod har ikke kapasitet til å drive med klientbehandling, innsamling av tester og distribusjon av prøvesvar. Det er vår jobb. Vi leverer et prøvesett som tar imot de to bloddråpene du gir. Disse sendes til laboratoriet. Prøvesvaret lastes opp i vår nettportal hvor du kan lese resultatet og holde oversikt selv.

 

Medisinsk ansvarlig

Professor i medisin ved Universitetet i Oslo, Christian A. Drevon er medgründer i laboratoriet Vitas og medisinsk ansvarlig for Bodymarkers analyse.

 

Drevon har publisert mer enn 370 internasjonale medisinske forskningsartikler og nesten like mange på norsk. Han har veiledet en generasjon med master- og doktorgradstudenter ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

 

I 1994 etablerte Drevon, med kollegaer, laboratoriet Vitas. Laboratoriet tilbyr en lang rekke analysetjenester til akademiske institusjoner, farmasøytisk industri og næringsmiddelindustri.

 

Vitas er nå ledende innen moderne bruk av DBS (Dried Blood Spots) analyse, hvor innholdet i tørket blod analyseres istedenfor flytende blodprøver. Fordelen er at det er billig og lettvint å ta, sende og oppbevare prøven. Med moderne analysemetoder kreves svært lite blod for å analysere en rekke ulike stoffer.