Om Covid-19

Hva er Covid-19?

Det er sykdommen som oppstår som følge av infeksjon med det sist oppdagede corona viruset SASR-CoV-2. Covid-19 er betegnelsen på sykdommen som ble beskrevet i 2019 (covid = corona virus disease). De vanligste tegnene på denne sykdommen er feber, hoste, lungebetennelse, vondt i halsen, muskelsmerter, hodepine, smerter i magen, diaré, tap av smak og lukt,…

Hva er SARS-CoV-2?

Det er betegnelsen på det sist beskrevne corona viruset. SARS er forkortelsen for Severe Acute Respiratory Syndrome (alvorlig akutt respirasjonssyndrom). CoV-2 står for corona virus 2, mens CoV-1 er betegnelsen på SARS viruset som først ble beskrevet i 2002 med lignende sykdomsforløp som for covid-19.

Hva betyr ordet corona?

Det er latinsk og betyr krans. Proteinene som stikker ut på overflaten (spike = S proteins) av de runde virus partiklene gir et kranslignende inntrykk (figuren nedenfor).

Hva er et virus?

Ulike typer virus har noen felles trekk. De er ikke levende mikroorganismer, men er helt avhengig av andre levende celler for å kunne reproduseres.  De inneholder arvestoff som enten er DNA (deoksyribonukleinsyre) eller RNA (ribonukleinsyre). I tillegg har alle typer virus en kappe av protein som omgir og beskytter arvestoffet (nukleokapsid). Det er oftest noen få proteiner i et virus som også kan bidra med binding til vertscellen, og fungere som hjelpestoff for å få virus arvestoff koblet inn i vertscellens arvestoff slik at viruset formerer seg og kan spre seg i vertsorganismen. Mange typer virus har også en fettmembran…

Hva er korona virus?

Det er en gruppe virus med S proteiner på overflaten. Disse proteinene fungerer som et bindingspunkt til f eks normale humane celler. Alle typer koronavirus bruker RNA (ribonucleic acid) som arvestoff. Det er 7 undergrupper av korona virus som kan smitte mennesker (se tabellen nedenfor), og de første ble allerede beskrevet på 1960-tallet. Tre av…

Hvordan har tidligere koronainfeksjoner vært?

Mellom 1960-årene og 2005 ble det beskrevet 4 typer koronavirus (229E, NL63, OC43 og HKU1) som alle ga lettere forkjølelsesplager og ingen rapporterte dødsfall. Den første alvorlige koronainfeksjonen ble beskrevet i 2002 i Kina, sannsynligvis også overført fra flaggermus. Dette viruset ble kalt SARS-CoV-1 (forkortelse for Severe Acute Respiratory Syndrome-CoronaVirus-1) det smittet til mange land…

Hvordan er SARS-CoV-2 bygget opp?

Det er runde partikler 50-200 nanometer (10-9 m) i diameter med en membran som består av fett, proteiner og noen sukkerarter som kler en pakke med arvestoffet RNA (figur nedenfor). Det synes å være 11 proteiner som lages fra arvestoffet i SARS-CoV-2 viruset. Spike proteinet som lager corona effekten (kransen) binder seg til et mottakerprotein…

Hvem er mest utsatt for å bli alvorlig syk av Covid-19?

Eldre mennesker med andre sykdommer som hjertesvikt, kronisk lungesykdom (KOLS = kronisk obstruktiv lungesykdom), høyt blodtrykk, diabetes og fedme er mest utsatt. Likevel er det viktig å huske på at det også forekommer at unge uten andre risikofaktorer også kan bli alvorlig syke.

Hvorfor er barn mindre utsatt for å bli syke av covid-19 sykdommen?

Vi kan ikke svare sikkert på hvorfor det er færre barn som blir smittet og hvorfor de synes å klare seg bedre enn voksne og eldre når de er smittet. Det er mulig at barn har færre ACE2 reseptorer på overflaten av sine celler, derved blir det færre virus som kan binde seg til f…

Hvordan infiserer SARS-CoV-2 kroppen?

Virus kommer inn i kroppen ved direkte overføring via overplater, kroppsdeler, dråper fra spytt, hosting og nysing. SARS-CoV-2 virus fester seg spesielt lett på overflaten av celler i luftveiene som nese, hals og lunger. Forløpet av en virusinfeksjon er som beskrevet nedenfor og på figuren. Binding til celleoverflaten Frigjøring av arvestoffet (RNA) Inkorporering av RNA…