FAQ

Alle
  • Alle
  • Om Covid-19
  • Om prøven

Hva er Covid-19?

Hva er SARS-CoV-2?

Hva betyr ordet corona?

Hva er et virus?

Hva er korona virus?

Hvordan har tidligere koronainfeksjoner vært?

Hvordan er SARS-CoV-2 bygget opp?

Hvem er mest utsatt for å bli alvorlig syk av Covid-19?

Hvorfor er barn mindre utsatt for å bli syke av covid-19 sykdommen?

Hvordan infiserer SARS-CoV-2 kroppen?

Hvilke symptomer (plager) og tegn (objektive funn) får man ved Covid-19?

Hvordan påvises smitte med SARS-CoV-2?

Hvordan påvises antistoff mot SARS-CoV-2?

Hva er immunitet?

Hva utgjør immunapparatet vårt?

Om man har antistoff mot SARS-CoV-2, hvor lenge er man beskyttet mot ny smitte?

Hva kan man gjøre for å forebygge Covid-19?

Hvordan kan man behandle dem som er alvorlig syke pga. Covid-19?

Hvorfor får jeg ikke noen bloddråpe på fingertuppen?

Hva er vanligste årsak til at man ikke får bloddråpe fra fingeren?

Hvilken betydning har det at bloddråpen som fyller mer enn sirkelen?

Hva kan jeg gjøre om jeg ikke har tatt bilde av koden og mistet kodeslippen?

Tørkemiddelet i den lufttette konvolutten har jeg ikke sendt med prøven

Skal jeg sette frimerke på konvolutten?

Jeg har lest at hjemmetester ikke er lovlig, hvordan kan dere selge en Covid-19 hjemmetest?

Hva vet vi om vaksine mot covid-19 sykdommen?

Hvilke faser er det i utvikling av vaksiner?

Kan prøven analyseres om den har ligget i romtemperatur i 1 uke?

Hvilken betydning har antistoff for immunitet mot covid-19?

Når dannes antistoff etter en infeksjon, og hvor lenge det holder seg?

Hvilken betydning har det at bloddråpen ikke fyller sirkelen?

Videre lesing

 

26.09.2020 CA Drevon