FAQ

Jeg har lest at hjemmetester ikke er lovlig, hvordan kan dere selge en Covid-19 hjemmetest?

Skal jeg sette frimerke på konvolutten?

Tørkemiddelet i den lufttette konvolutten har jeg ikke sendt med prøven

Kan prøven analyseres om den har ligget i romtemperatur i 1 uke?

Hva kan jeg gjøre om jeg ikke har tatt bilde av koden og mistet kodeslippen?

Hvilken betydning har det at bloddråpen ikke fyller sirkelen?

Hvilken betydning har det at bloddråpen som fyller mer enn sirkelen?

Hva er vanligste årsak til at man ikke får bloddråpe fra fingeren?

Hvorfor får jeg ikke noen bloddråpe på fingertuppen?

Hvordan kan man behandle dem som er alvorlig syke pga. Covid-19?

Hva kan man gjøre for å forebygge Covid-19?

Om man har antistoff mot SARS-CoV-2, hvor lenge er man beskyttet mot ny smitte?

Hva utgjør immunapparatet vårt?

Hva er immunitet?

Hvordan påvises antistoff mot SARS-CoV-2?

Hvordan påvises smitte med SARS-CoV-2?

Hvilke symptomer (plager) og tegn (objektive funn) får man ved Covid-19?

Hvordan infiserer SARS-CoV-2 kroppen?

Hvorfor er barn mindre utsatt for å bli syke av covid-19 sykdommen?

Hvem er mest utsatt for å bli alvorlig syk av Covid-19?

Hvordan er SARS-CoV-2 bygget opp?

Hvordan har tidligere koronainfeksjoner vært?

Hva er korona virus?

Hva er et virus?

Hva betyr ordet corona?

Hva er SARS-CoV-2?

Hva er Covid-19?

Videre lesing

  • Docea et al. A new threat from an old enemy: Re-emergence of coronavirus. Int J Mol Med 2020, 45, 1631–43
  • Lim et al. Human coronaviruses: a review of virus–host interactions. Diseases 2016, 4, 26; doi:10.3390
  • Mehra et al. Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis. The Lancet May 22, 2020

https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)31180-6

  • Beigel et al. Remdesivir for the Treatment of Covid-19. New England J Medicine May 22, 2020 DOI: 10.1056/NEJMoa2007764
  • Goldman et al. Remdesivir for 5 or 10 days in patients with severe covid-19. New England J Medicine May 22, 2020 DOI: 10.1056/NEJMoa2015301

 

04.06.2020 CA Drevon