Covid-19

Fakta om det nye koronaviruset SARS-CoV-2

Så langt er mer enn 4.73 millioner mennesker blitt smittet og 315.800personer omkommet med viruset påvist (18/5-2020). På grunn av rask spredning og stor dødelighet har de fleste land “stengt ned” det meste av samfunnet. I tillegg har de fleste bedret sin hygiene og intensivert den medisinske behandlingen. Smittespredningen går saktere, men det har kostet. Samfunnet er påført store menneskelige og økonomiske belastninger. 

 

Viruset som forårsaker sykdommen kalles SARS-CoV-2 “Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2”. For å beskrive sykdommen som viruset utløser brukes betegnelsen covid-19. Man antar at personer er smitteførende fra de er smittet til og med tre uker senere. Påvisning av smitte gjøres i slim fra øvre luftveier ved hjelp av en metode som kalles PCR (Polymerase Chain Reaction). Etter tre uker vil de aller fleste ikke lenger ha virus i luftveiene.